Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Prometno povezivanje grada Drniša i mogućnosti financiranja projekta javnog prijevoza iz fondova EU - tema sastanka održanog u Drnišu

Drniš, 1. ožujka 2017. godine
U srijedu, 1. ožujka u Drnišu je u organizaciji Uprave za fondove EU Ministarstva mora, prometa i  infrastrukture održan sastanak s predstavnicima Grada Omiša i susjednih općina Ružić, Unešić i Promina, s ciljem pronalaženja rješenja boljeg prometnog povezivanja Drniša i okolnih područje te mogućnostima sufinanciranja ulaganja iz fondova Europske unije.
Predstavnici Uprave za fondove EU, na čelu s pomoćnikom ministra Josipom Bilaverom, gradonačelniku Drniša Josipu Begonji i načelnicima susjednih općina, predstavili su mogućnosti financiranja projekta iz sektora gradsko-prigradske i regionalne mobilnosti u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, a gdje su kao prihvatljive aktivnosti za sufinanciranje, između ostalog, navedena i ulaganja u infrastrukturu za javni prijevoz te nabava i osuvremenjivanje putničkog voznog parka s niskom emisijom CO2, kao što su eko autobusi sl.

Upravo se navedene aktivnosti spomenute kao one kojima grad Drniš namjerava poboljšati prometnu povezanost područja Drniša i učinkovitijim javnim prijevozom stanovništvu tog područja Šibensko-Kninske županije, unaprijediti svakodnevni život u smislu onog što je građanima najvažnije, a to je lakše, brže, jednostavnije  i učinkovitije dnevno kretanje. Tako je riječi bilo i o nabavi nekoliko autobusa s niskom emisijom CO2 te djelomičnoj obnovi kolodvora, a što će biti i predmet Studije izvodljivosti koju grad Drniš planira izraditi kako bi se dokazala potreba i opravdanost navedenih mjera, odnosno ulaganja. Upravo je postojanje Studije izvodljivosti, uz usklađenost sa strateškim dokumentima na nacionalnoj i regionalnoj razini (Strategijom prometnog razvoja i regionalnim masterplanovima) jedan od preduvjeta za razmatranje projekta u kontekstu sufinanciranja iz fondova EU, pojasnili su predstavnici Ministarstva te istaknuli kako je upravo u Mastrplanu grada Šibenika prepoznata mjera za uvođenjem novih međužupanijskih autobusnih linija i reorganizacijom postojećih, te uspostavljanje partnerstva za urbanu mobilnost na razini funkcionalne regije, u koju, podsjetimo ulazi i područje grada Drniša.

Međutim, kako bi takvi projekti mogli biti sufinancirani, uz postojanje Studije izvodljivosti i usklađenosti sa strateškim dokumentima, nužno je postojanje i ugovora o obavljanju usluga javnog prijevoza između gradova i prijevoznika, a što će biti sljedeći korak kojem će grad Drniš, po završetku Studije izvodljivosti, morati pristupiti kako bi se potencijalni mogli sufinancirati iz fondova EU.
Podsjetimo kako je povećanje broja putnika u javnom prijevozu, ne samo jedan od ciljeva Operativnog programa već i nacionalni cilj u prometnom sektoru, a izrada strateških dokumenata na razini regije značajan je korak u sustavnom pristupu prometnom planiranju. Upravo stoga, Ministarstvo znatna sredstva iz fondova EU ulaže u financiranje izrade prometnih masterplanova, koji bi primjerice, trebali identificirali probleme i nove prilike za poboljšanje prometnog sustava pojedinih gradova ili regija te postaviti okvire za njihova rješenja, a pri tome posebnu pažnju usmjeriti na dnevna kretanja učenika i radnog stanovništva te na njihove potrebe i navike.

Trenutno je u tijeku evaluacija pristiglih prijava za izradu Masterplanova funkcionalnih regija Srednje i Sjeverne Dalmacije, a kojima bi, kad se ugovore, trebalo biti obuhvaćeno i područje Grada Drniša čime bi se detaljnije na regionalnoj i lokalnoj razini utvrdila potreba za investiranjem u gore spomenute, kao i sve one projekte koji će tek biti prepoznati tim strateškim dokumentom.