Mapa weba
HR GB
Modernizacija željeznica
Unutarnja plovidba
Cestovni promet
Zračni promet
Priprema projekata
Tehnička pomoć
Strukturni fondovi Strukturni fondovi

Održana radionica na temu javne nabave i ispunjavanja Zahtjeva za nadoknadu sredstava za projekte financirane iz EU fondova

U Zagrebu, 12. veljače 2016.
 
U prostorijama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture u petak, 12. veljače 2016. godine održana je još jedna radionica za korisnike projekata financiranih iz fondova EU kroz Operativni program Promet 2007.-2013. pod nazivom „Nadoknada sredstava i javna nabava pri provedbi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava“.

Cilj radionice, koja je okupila stotinjak korisnika projekata, bio je pospješiti provedbu projekata financiranih iz Operativnog programa Promet i pokušati ukloniti poteškoće s kojima se korisnici susreću prilikom provedbe ugovora, odnosno projekata.

Postupci koji su se tijekom provedbe projekata pokazali važnima, ali istovremeno i korisnicima zahtjevnima jesu provedba javne nabave i najčešće dvojbe s kojima su se susretali te ispunjavanje Zahtjeva za nadoknadom sredstava, koju korisnici dostavljaju Upravi za fondove EU i na osnovu kojih im se isplaćuju sredstva za nastale troškove na projektima.

Radionica je organizirana na način da se prvi dio radionice odnosio na pitanja Zahtjeva za nadoknadu sredstava (ZNS), a gdje su korisnici formirani u timove, zajedno s projektnim menadžerima iz Uprave za fondove EU Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, ispunjavali primjere ZNS-ova te imali mogućnost postavljanja pitanja vezanih uz najčešće pogreške i nedostatke prilikom ispunjavanja ZNS-ova.
Drugi dio radionice bio je posvećen temi javne nabave na projektima koji se financiraju iz fondova EU i najčešćih dvojbi u provedbi tih postupaka. Neke od tema koje su obuhvaćene u ovom dijelu jesu pitanja ekonomski najpovoljnije ponude i ispravna razrada kriterija, zatim najčešća pitanja i pogreške uočene prilikom ex ante i ex post kontrola dokumentacije i postupaka koje provodi Uprava za fondove EU te s tim povezane prakse Državne komisije za javnu nabavu (DKOM) i sl.

Oba navedena postupka pokazala su se tijekom provedbe projekata iznimno važnima i zahtjevima zbog čega je postojala potreba za organizacijom ovakve vrste radionice, a o čemu govori i velik odaziv i interes korisnika za radionicu.

Podsjetimo, trenutno su iz fondova EU u provedbi 62 ugovora, odnosno projekta financirana kroz Operativni program Promet 2007.-2013., a riječ je o infrastrukturnim radovima te izradi dokumentacije u svim prometnim sektorima pa su tako danas bili prisutni i korisnici tih projekata, koje čine predstavnici tvrtki Hrvatske ceste, Hrvatske autoceste, HŽ Infrastruktura, Zračna luka Dubrovnik i Pula te predstavnici lučkih uprava, jedinica lokalne i regionalne samouprave i uprave, gradova i županija te regionalnih razvojnih agencija.